Агенция за подбор на морски персонал

Възможности за наемане

Повечето корабособственици предпочитат сами да управляват дейностите, свързани с търговската експлоатация на корабите, но предпочитат да предоставят на външни компании да се грижат за определени дейности, сред които и наемането на екипажи. Решаваща роля при гладкото протичане на корабните операции зависи от добре подбраните и квалифицирани морски кадри.

Основната дейност на фирма "БЛУ АРОУ СЕРВИСИС" ООД е консултиране и подбор на морски специалисти. Основната цел на компанията е да осигурява висококвалифициран и мотивиран персонал, следвайки добрите практики при наемането на морски специалисти и осигурявайки качествени услуги както на корабособственици, така и на търсещите работа лица.

Наемането на морски специалисти в БЛУ АРОУ СЕРВИСИС се извършва в съответствие с разработените и въведени компанията процедури, част от Системата за управление на качеството, базирана на Международния стандарт ISO 9001:2008.

Компанията е разработила пакет от услуги по наемане на морски специалисти, целящ подпомагане на корабособствениците при подбора и наемането на работа на моряци.

Предлагани услуги:
- проучвания на пазара на труда и подбор на морски специалисти;
- селекция на кандидатите, в съответствие с изискванията на корабособственика;
- преглед и проверка на квалификацията и опита  на кандидатите;
- подготовка на всички документи необходими за пътуването, включително самолетни резервации;
- подпомагане на наетите морски специалисти при издаване на визи;
- проверка на медицински свидетелства и тестове за контрол на употребата на алкохол и наркотици преди качване на борда на кораба;
- Други услуги.